làm cho chữ hết bị bôi đen trong word

ban đầu chọn đoạn chữ bị bôi đen -> sau đó chọn format -> chọn border and sharding —> chọn sharding tích vào no fill và chọn apply type là text sau đó chọn ok. như vậy là chữ đã hết bị bôi đen

About these ads

2 responses to “làm cho chữ hết bị bôi đen trong word

  1. 2007 thi sao???

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s